Myanmar Doing Business

Trading Across Borders

အညွှန်ကိန်း    နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှု

၂၀၂၀ခုနှစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်    ၁၆၈

၂၀၂၀ခုနှစ်ရမှတ်    ၄၇.၇ (Doing Business ၂၀၁၈ခုနှစ် ရမှတ်အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိ)

ဒေသဆိုင်ရာပျှမ်းမျှသတ်မှတ်ချက်(အရှေ့အာရှပစိဖိတ်)    ၇၁.၅၅

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ အားအသေးစိတ်သိရှိလိုပါလျှင် ထိုနေရာတွင်နှိပ်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။ 

* Distance to frontier ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်း တစ်ခု ချင်းစီအလိုက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် စစ်တမ်း ကောက်ယူ၍ ရရှိလာသော အကျိူးရလာဒ်အပေါ်မှာအခြေခံ၍ မိမိ တို့ရမှတ်အဆင့်နှင့် ရှေ့ဆုံးမှတွက်ချက်လျှင် မည်မျှကွာခြားသည်ကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြသောတိုင်းတာချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၀)ကို Indicator (၁၀)ခု အပေါ်တွင် အခြေခံတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုတိုင်းတာရာတွင် Distance to frontier (DTF) ရမှတ်(၀-၁၀၀)ကို သတ်မှတ်ထားပြီး အဆင့်(Rank)ကိုတော့ နိုင်ငံ (၁၉၀) ရှိသည့်အတွက် ကြောင့် ၁မှ၁၉၀အထိတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။

တိုင်းတာသည့်နည်း

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှစ်မျိုးပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ် လာမည့်ကြာချိန် (Time)နှင့် ငွေကြေး (Cost)ပေါ်မှာ အဓိကထားတွက်ချက် ခြင်းဖြစ်သည်။

အဘယ်ကြောင့်တိုင်းတာရသနည်း

ရိုးရှင်းလွယ်ကူမျှတသော နိုင်ငံတကာမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ကုန် သွယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

  • ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့အများနိုင်ငံများနည်းတူထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နိုင်ရန်
  • နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရှေးရှု၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ အားလျော့ချရန်
  • ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းဆိုင်ရာထောက်ပံပေးရေးကွင်းဆက်အစီအစဉ်များ တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်
  • ကုန်သွယ်မှုပြုရာတွင်လွယ်ကူလျင်မြန်ချော့မွတ်စေရန်အထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်သည့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်နှင့် နိုင်ငံပြတင်းပေါက် စနစ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိလာစေရန်

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမူဘောင်များ

စားသုံးသူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမူဘောင်များအားချမှတ်ဖို့ရန်လို အပ်သည်။ သို့သော်လည်း စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အကျိုး သက် ရောက် မှုမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံကွဲပြားခြားနားပါသည်။

မှတ်သားချက်  

  • ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအညွှန်ကိန်းများကို အချိန်နှင့် ငွေကြေးပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်တွင် တွက်ချက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

Time and Cost

တိုင်းတာချက် နယ်စပ်/ဆိပ်ကမ်း DB ၂၀၁၉အစီရင်ခံစာမှ မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြချက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကြားပျှမ်းမျှ
တိုင်းတာချက်(အရှေ့အာရှပစိဖိတ်)
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက်ကြာချိန်Border Compliance (နာရီ) ရန်ကုန် ၁၄၂ ၅၇.၅
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျငွေBorderCompliance (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)   ၄၃၂ ၃၈၁.၁
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက်ကြာချိန်Documentary Compliance (နာရီ)   ၁၄၄ ၅၅.၆
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျငွေ Documentary Compliance(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)   ၁၄၀ ၁၀၉.၄
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက်ကြာချိန်Border Compliance (နာရီ)   ၂၃၀ ၆၈.၄
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျငွေBorderCompliance (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)   ၄၅၇ ၄၂၂.၈
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက်ကြာချိန်Documentary Compliance (နာရီ)   ၄၈ ၅၃.၇
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျငွေ Documentary Compliance(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)   ၂၁၀ ၁၀၈.၄

 

ဖော်ပြချက်များ ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ကုန်ပစ္စည်း HS 07 စားသုံးဆီ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အချို့သောသစ်ဉသစ်ဖုအမြစ်များ HS 8708 မော်တော်ကားအပိုပစ္စည်းများ
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ
ဆိပ်ကမ်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း
အကွာအဝေး ၁၂ ၁၂
ပြည်တွင်းအတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုကြာချိန်
(နာရီ)
ပြည်တွင်းအတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်
(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
၂၀၀ ၂၀၀

 

Components of Border Compliance

လုပ်ငန်းစဉ်များ Doing Business 2020 အစီရင်ခံစာမှစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောကြာချိန်စုစုပေါင်း Doing Business 2020 အစီရင်ခံစာမှစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်း
ပို့ကုန်
အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်း(ဆိပ်ကမ်း) (စစ်ဆေးချိန်သည် ကုန် တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြား မှုရှိသည်။)
၁၁.၀ ၁၉၅.၀
ပို့ကုန်
အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်း(လေဆိပ်) (စစ်ဆေးချိန်သည် ကုန် တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြား မှုရှိသည်။)
၉၆.၀ ၆၅.၀
ပို့ကုန်
ဆိပ်ကမ်းအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၄၈.၀ ၁၇၁.၇
သွင်းကုန်
အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်း(ဆိပ်ကမ်း) (စစ်ဆေးချိန်သည် ကုန် တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြား မှုရှိသည်။)
၁၁၀.၀ ၂၈၅.၀
သွင်းကုန်
အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်း(လေဆိပ်) (စစ်ဆေးချိန်သည် ကုန် တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြား မှုရှိသည်။)
၀.၀ ၀.၀
သွင်းကုန်
ဆိပ်ကမ်းအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၂၀.၀ ၁၇၁.၇

 

Trade Documents Required

ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ပို့ကုန်ကြေငြာလွှာ သင်္ဘောပါကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်စာရင်း
သင်္ဘောပါကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်စာရင်း SAD ကုန်ထုတ်ခွင့်အမိန့်
ပို့ကုန်လိုင်စင် သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ
ကုန်ပို့လွှာ ကုန်ပို့လွှာ
ထုတ်ပိုးစာရင်း ထုတ်ပိုးစာရင်း
အရောင်းစာချုပ် ငွေသွင်းပြီးချလံတို့နှင့်အတူအကောက်ခွန်အရာရှိလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောRelease order
သင်္ဘောတင်ညွှန်ကြားလွှာ ဂိတ်ဖြတ်ကျော်ခငွေလက်ငင်းဖြတ်ပိုင်း

ပို့ကုန်​ငွေလွဲစာတမ်း

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း၊ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်
ငွေပေးချေမှုဖြတ်ပိုင်း ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်
တခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှထောက်ခံချက် တခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှထောက်ခံချက်
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်  
ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်  

 

What has improved

၂၀၁၅ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော သွင်းကုန်ပစ္စည်းများစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ၎င်းအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ယခင်က လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော HSCode ကုန်စည်လိုင်ပေါင်း ၉၆၀၀ကျော် ရှိခဲ့ရာမှ ၅၆၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ ကုန်စည်လိုင်းများမှာ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် မလိုတော့ကြောင်း ထုတ် ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြေလျော့ပေးမှုကြောင့် ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လ၃၀ရက် အထိတစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ကုန်ကျသည့်စရိတ်ငွေများထဲမှ အ မေရိကန်ဒေါ်လာ၃.၈မီလီယံသက်သာသွားခဲ့ပါသည်။
MACCS စနစ်အားပထမစမ်းသပ်အဆင့်အနေဖြင့် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ဧရိယာဖြစ် သော သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ဧရိယာအတွင်း MACCSစနစ်အသုံးပြုမှု ထိထိရောက်ရောက်တွင်ကျယ်လာသည့်အတွက်ကြောင့် မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ ၂၀၁၈ခုနှစ်ဇွန်လ ၅ရက်နေ့ တွင် ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် MACCS စနစ် အား တခြား သောနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများတွင်လည်းတိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် စီမံကိန်းအသစ်များရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့တင်ပို့/ တင်သွင်း ပြုလုပ်လိုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏HS Codeများ၊ ၎င်းကုန်စည်အပေါ် စည်းကြပ်သတ်မှတ်ထားသော ဉပဒေ၊ နည်းဉပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား သိရှိနားလည်နိုင်စေရန် Trade Portal Website https://www.myanmartradeportal.gov.mm အား ၂၀၁၇ခုနှစ် တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Website နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား update လုပ်ဆောင်ပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ရက်နေ့တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသောစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့သည်-
  • ၎င်းအမိန့်စာမထုတ်ပြန်မီအချိန်အထိ ပို့ကုန်ကုန်စည် HS line (၁၁၆၇) လိုင်း၏ ၈၀ % ခန့်မှာ လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။
  • အမိန့်စာထုတ်ပြန်ပြီးချိန်တွင် ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း၏ ၇၁ % မှာလိုင်စင် လျှောက်ထားရန်မလိုအပ် တော့ ဘဲတင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
  • ယခင်ကပို့ကုန်ကုန်စည် HS 07 အနွယ်ဝင်သစ်ဉသစ်ဖုအမယ်အားလုံး၏ ၇၆ % မှာ လိုင်စင်လျှောက် ထားရယူရန်လိုအပ်ခဲ့ရာမှ ယခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် ၂၇% သာ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်တော့ ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

 

Action Plan

ဆောင်ရွက်ချက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား အခြေအနေ
မြန်မာနိုင်ငံ၏၂၀၂၁ခုနှစ်အတွက်  ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဖြစ်တင်ပြခဲ့သောအချက်များကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်သည့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ပေးပို့သောစာတမ်းရရှိလာသည့်အချိန်တွင်ယင်းအချက်များကို လေ့လာရန် ဖြစ်သည်။အဆိုပါတုန့်ပြန်စာတမ်းမှအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီးလိုအပ်သော ဆောင်ရွက်ချက်များကိုလုပ်ငန်းစီမံချက်ထဲတွင်ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတို  
ပို့ကုန်လိုင်စင် အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လိုင်စင်လျောက်ထားရန် မလိုအပ်သော ပစ္စည်းများစာရင်းကို လည်း ဆက်လက် တိုးချဲ့ ထုတ်ပြန်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတို  
အဝတ်အထည်များတင်ပို့ရာတွင် ထောက်ခံချက် စာရွက်စာတမ်းများ မလိုအပ်ကြောင်း MGMA နှင့်အတည်ပြုနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတို  
Documentary compliance နှင့် Border compliance များအတွက် ကြာမြင့်ချိန် နှင့်ကုန်ကျစရိတ် များ နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး လေ့လာချက် တစ်ခု ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတို  
ပို့ကုန်သွင်းကုန် အတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စတမ်းများ ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူရန် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတို  
ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အဝတ်အထည်များ တင်ပို့ခြင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကားအပိုပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း စသည်တို့အတွက် ကြာမြင့်ချိန် နှင့်ကုန်ကျစရိတ်များ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရသော အဆင့်တိုင်းကို မှတ်သားပြီး ၊ မည်သည့်အတွက် ယင်းအဆင့်ဆောင်ရွက်ရကြောင်း နှင့် မည်သည့်အတွက် ယင်းကုန်ကျစရိတ် ပေးဆောင်ရကြောင်း မှတ်သားသည့် စာတမ်းတစ်စောင် ပြင်ဆင်ရေးသားရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတို  
Myanamar DB website ကို လိုအပ်သလို အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတို  
Certificate of Origin ထုတ်ပေးခြင်း ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူရန် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလလတ်  
ကားအပိုပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းများကို ဆိပ်ကမ်းတွင် စစ်ဆေးခြင်းအစား  ပစ္စည်းဂိုဒေါင်တွင် စစ်ဆေးရန် ကာလလတ်  
အကောက်ခွန် စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အန္တရာယ်အခြေပြု စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ရွေးချယ်ခြင်း တို့ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အလျှင်အမြန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် နှင့် သက်ဆိုင်မှုအလိုက် စာရင်းဇယားများကို ပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
 
ကာလလတ်  
MACCS system ကို လိုအပ်ချက်များ ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလလတ်  
သွင်းကုန် ပို့ကုန် ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် အတွက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကာလလတ်  
Trade net 2.0 system ကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလလတ်  
National Single Window ကို အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလရှည်  
အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စာရွက်စာတမ်းလုံးဝမပါဝင်ဘဲ အီလက်ထရောနစ် အသုံးပြုပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကာလရှည်  
အီလက်ထရောနစ် စနစ်ဖြင့် ငွေပေးသွင်း ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလရှည်  
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေ ပြဌာန်းနိုင်ရန် အတွက် ပြီးပြည့်စုံသည့် မူဘောင်တစ်ခု ပြဌာန်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ကာလရှည်  
အကောက်ခွန်ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွန်းမံရန် နှင့် အကောက်ခွန် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့် အန∑ရာယ်အခြေပြု စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပြန်အလှန် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
 
ကာလရှည်  

Lead Person

Director General of the Department of Trade, Ministry of Commerce,

U Minn Minn

Our Partners

 

 

 

Enter your email address below to receive latest news from Myanmar Doing Business.