Myanmar Doing Business

Trading Across Borders

အညွှန်ကိန်း    နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှု

၂၀၁၉ခုနှစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်    ၁၆၈

၂၀၁၉ခုနှစ်ရမှတ်    ၄၇.၆၇ (Doing Business ၂၀၁၈ခုနှစ် ရမှတ်အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိ)

ဒေသဆိုင်ရာပျှမ်းမျှသတ်မှတ်ချက်(အရှေ့အာရှပစိဖိတ်)    ၇၁.၅၅

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ အားအသေးစိတ်သိရှိလိုပါလျှင် ထိုနေရာတွင်နှိပ်၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။ 

* Distance to frontier ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်း တစ်ခု ချင်းစီအလိုက် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် စစ်တမ်း ကောက်ယူ၍ ရရှိလာသော အကျိူးရလာဒ်အပေါ်မှာအခြေခံ၍ မိမိ တို့ရမှတ်အဆင့်နှင့် ရှေ့ဆုံးမှတွက်ချက်လျှင် မည်မျှကွာခြားသည်ကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြသောတိုင်းတာချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၀)ကို Indicator (၁၀)ခု အပေါ်တွင် အခြေခံတိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုတိုင်းတာရာတွင် Distance to frontier (DTF) ရမှတ်(၀-၁၀၀)ကို သတ်မှတ်ထားပြီး အဆင့်(Rank)ကိုတော့ နိုင်ငံ (၁၉၀) ရှိသည့်အတွက် ကြောင့် ၁မှ၁၉၀အထိတွက်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဘာတွေကိုတိုင်းတာလဲ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှစ်မျိုးပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ် လာမည့်ကြာချိန် (Time)နှင့် ငွေကြေး (Cost)ပေါ်မှာ အဓိကထားတွက်ချက် ခြင်းဖြစ်သည်။

အဘယ်ကြောင့်အဲလိုတိုင်းတာရသလဲ

ရိုးရှင်းလွယ်ကူမျှတသော နိုင်ငံတကာမှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ကုန် သွယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

  • ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့အများနိုင်ငံများနည်းတူထိုးဖောက်ဝင်ရောက် နိုင်ရန်
  • နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ရှေးရှု၍ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ အားလျော့ချရန်
  • ကမ္ဘာ့တစ်ဝှမ်းဆိုင်ရာထောက်ပံပေးရေးကွင်းဆက်အစီအစဉ်များ တွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်
  • ကုန်သွယ်မှုပြုရာတွင်လွယ်ကူလျင်မြန်ချော့မွတ်စေရန်အထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်သည့် ဒီဂျစ်တယ်စနစ်နှင့် နိုင်ငံပြတင်းပေါက် စနစ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိလာစေရန်

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမူဘောင်များ

စားသုံးသူများအားအကာအကွယ်ပေးရေးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေရန်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမူဘောင်များအားချမှတ်ဖို့ရန်လို အပ်သည်။ သို့သော်လည်း စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အကျိုး သက် ရောက် မှုမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံကွဲပြားခြားနားပါသည်။

မှတ်သားချက်  

  • ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအညွှန်ကိန်းများကို အချိန်နှင့် ငွေကြေးပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်တွင် တွက်ချက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

Time and Cost

တိုင်းတာချက် နယ်စပ်/ဆိပ်ကမ်း DB ၂၀၁၉အစီရင်ခံစာမှ မှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြချက် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကြားပျှမ်းမျှ
တိုင်းတာချက်(အရှေ့အာရှပစိဖိတ်)
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက်ကြာချိန်Border Compliance (နာရီ) ရန်ကုန် ၁၄၂ ၅၄.၇
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျငွေBorderCompliance (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)   ၄၃၂ ၃၈၂.၂
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက်ကြာချိန်Documentary Compliance (နာရီ)   ၁၄၄ ၅၇.၆
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျငွေ Documentary Compliance(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)   ၁၄၀ ၁၀၉.၄
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက်ကြာချိန်Border Compliance (နာရီ)   ၂၃၀ ၆၉.၂
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျငွေBorderCompliance (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)   ၄၅၇ ၄၁၅.၈
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ် အတွက်ကြာချိန်Documentary Compliance (နာရီ)   ၄၈ ၅၇
သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကုန်ကျငွေ Documentary Compliance(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)   ၂၁၀ ၁၀၉.၅

 

ဖော်ပြချက်များ ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ကုန်ပစ္စည်း HS 07 စားသုံးဆီ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အချို့သောသစ်ဉသစ်ဖုအမြစ်များ HS 8708 မော်တော်ကားအပိုပစ္စည်းများ
ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံ
ဆိပ်ကမ်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း
အကွာအဝေး ၁၂ ၁၂
ပြည်တွင်းအတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုကြာချိန်
(နာရီ)
ပြည်တွင်းအတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်
(အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
၂၀၀ ၂၀၀

 

Components of Border Compliance

လုပ်ငန်းစဉ်များ Doing Business 2019 အစီရင်ခံစာမှစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောကြာချိန်စုစုပေါင်း Doing Business 2019 အစီရင်ခံစာမှစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်း
ပို့ကုန်
အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်း(ဆိပ်ကမ်း) (စစ်ဆေးချိန်သည် ကုန် တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြား မှုရှိသည်။)
၆၀ မိနစ်  
ပို့ကုန်
အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်း(လေဆိပ်) (စစ်ဆေးချိန်သည် ကုန် တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြား မှုရှိသည်။)
၃၀ မိနစ်  
ပို့ကုန်
ဆိပ်ကမ်းအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၄၈ မိနစ်  
သွင်းကုန်
အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်း(ဆိပ်ကမ်း) (စစ်ဆေးချိန်သည် ကုန် တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြား မှုရှိသည်။)
၂၀-၆၀ မိနစ်  
သွင်းကုန်
အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးအပိုင်း(လေဆိပ်) (စစ်ဆေးချိန်သည် ကုန် တင်ကုန်ချလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မူတည်၍ကွဲပြား မှုရှိသည်။)
၃၀ မိနစ်  
သွင်းကုန်
ဆိပ်ကမ်းအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
၁၂၀ မိနစ်  

 

Trade Documents Required

ပို့ကုန် သွင်းကုန်
ပို့ကုန်ကြေငြာလွှာ သင်္ဘောပါကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်စာရင်း
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ် SAD ကုန်ထုတ်ခွင့်အမိန့်
ပို့ကုန်လိုင်စင် သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ
ကုန်ပို့လွှာ ကုန်ပို့လွှာ
ထုတ်ပိုးစာရင်း ထုတ်ပိုးစာရင်း
အရောင်းစာချုပ် ငွေသွင်းပြီးချလံတို့နှင့်အတူအကောက်ခွန်အရာရှိလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောRelease order
သင်္ဘောတင်ညွှန်ကြားလွှာ ဂိတ်ဖြတ်ကျော်ခငွေလက်ငင်းဖြတ်ပိုင်း
  နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်း၊ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်
ငွေပေးချေမှုဖြတ်ပိုင်း ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်
တခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှထောက်ခံချက် တခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှထောက်ခံချက်

 

What has improved

၂၀၁၅ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော သွင်းကုန်ပစ္စည်းများစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့သည်။ ၎င်းအမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ယခင်က လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော HSCode ကုန်စည်လိုင်ပေါင်း ၉၆၀၀ကျော် ရှိခဲ့ရာမှ ၅၆၀၀ ဝန်းကျင်ရှိ ကုန်စည်လိုင်းများမှာ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် မလိုတော့ကြောင်း ထုတ် ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြေလျော့ပေးမှုကြောင့် ၂၀၁၅ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇွန်လ၃၀ရက် အထိတစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ကုန်ကျသည့်စရိတ်ငွေများထဲမှ အ မေရိကန်ဒေါ်လာ၃.၈မီလီယံသက်သာသွားခဲ့ပါသည်။
MACCS စနစ်အားပထမစမ်းသပ်အဆင့်အနေဖြင့် ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်ဧရိယာဖြစ် သော သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရန်ကုန်ဧရိယာအတွင်း MACCSစနစ်အသုံးပြုမှု ထိထိရောက်ရောက်တွင်ကျယ်လာသည့်အတွက်ကြောင့် မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ ၂၀၁၈ခုနှစ်ဇွန်လ ၅ရက်နေ့ တွင် ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် MACCS စနစ် အား တခြား သောနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများတွင်လည်းတိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်မည့် စီမံကိန်းအသစ်များရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့တင်ပို့/ တင်သွင်း ပြုလုပ်လိုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏HS Codeများ၊ ၎င်းကုန်စည်အပေါ် စည်းကြပ်သတ်မှတ်ထားသော ဉပဒေ၊ နည်းဉပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား သိရှိနားလည်နိုင်စေရန် Trade Portal Website https://www.myanmartradeportal.gov.mm အား ၂၀၁၇ခုနှစ် တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ Website နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား update လုပ်ဆောင်ပြီးလည်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ရက်နေ့တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပို့ကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသောစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့သည်-
  • ၎င်းအမိန့်စာမထုတ်ပြန်မီအချိန်အထိ ပို့ကုန်ကုန်စည် HS line (၁၁၆၇) လိုင်း၏ ၈၀ % ခန့်မှာ လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်ခဲ့သည်။
  • အမိန့်စာထုတ်ပြန်ပြီးချိန်တွင် ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း၏ ၇၁ % မှာလိုင်စင် လျှောက်ထားရန်မလိုအပ် တော့ ဘဲတင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
  • ယခင်ကပို့ကုန်ကုန်စည် HS 07 အနွယ်ဝင်သစ်ဉသစ်ဖုအမယ်အားလုံး၏ ၇၆ % မှာ လိုင်စင်လျှောက် ထားရယူရန်လိုအပ်ခဲ့ရာမှ ယခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် ၂၇% သာ လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်တော့ ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

 

Action Plan

ဆောင်ရွက်ချက် အချိန်ကာလအပိုင်းအခြား အခြေအနေ
ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင်ရာတွင် တင်ပြရသော အချက်အလက်စာရွက်စာတမ်း အရေအတွက် စာရင်းများအား လျော့ချဖြေလျော့ပေးခြင်း ကာလတို ပို့ကုန်များပြည်ပသို့တင်ပို့ရာတွင် Phytosanitary Certificate တင်ပြ ရန်မလိုတော့ ကြောင်းကို အကောက် ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ရုံးတွင်း ညွှန်ကြားလွှာ အမှတ်(၂၇/၂၀၁၈) အား၂၇-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြော်ငြာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အကောက်ခွန်ရှင်လင်းရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးအပိုင်းတွင်ကြာမြင့်ချိန်ကို လျော့ချဖို့ရန်ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကို စတင်ဆောင်ရွက် ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း ကာလတို လက်ရှိတွင်းပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းကိုအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့် တခြားသော အာဏာပိုင်များမှ မရမ်းချောင်းနှင့် ရေဖြူပွိုင့်စစ်ဆေးရေးတွင် လုပ်ဆောင် လျက်ရှိပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဆိုင်ရာ ဖြေလျှော့မှုများကို နိုင်ငံတကာ  သဘောတူညီချက်များနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး  Non Automatic Licence များအား Automatic Licence သို့ ပြောင်းလဲထုတ်ပေးနိုင်ရေး Technical Working Group ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားမည်။ ကာလလတ် Technical Working Group ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ထုံး လုပ် နည်း စံ သတ်မှတ်ချက်များအား အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် လျက် ရှိသည်။
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက် မလိုအပ်သော ပို့ကုန်သွင်းကုန် အမယ်များစာရင်းအား အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြခြင်း ကာလလတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် သတင်း အချက်အလက်များအား FDA မှ ဆက်လက် တင်ပြသွားရန်
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်တို့ ပူးပေါင်း၍ ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်များ (သွင်းကုန်) လျှော့ချရေး အစီအမံအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ခြင်း။ ကာလလတ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲ
မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် ဆိပ်ကမ်း တင်ချမှုလုပ်ငန်း အစီ အစဉ်အား ပိုမို ရိုးရှင်းလွယ်ကူအောင် ဆောင်ရွက်ရေး။ ကာလလတ် ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ Myanmar Doing Business Ranking အား တိုးတက်စေရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ အများဆုံး နှင့် အလားအလာ ကောင်းသော ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်သည်။
Non Automatic Licence application များအား one stop service (OSS) ဖြင့် အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ကာလရှည် ပင်လယ်ရေကြောင်း သာမက နယ်စပ် ပို့ကုန် သွင်းကုန်လိုင်စင် အားလုံးကိုပါ အွန်လိုင်း စနစ် ဖြင့်ထုတ်ပေးနိုင်မည့် E Trade Licencing စနစ် Re-Engineering စနစ်အား အကောင် အထည် ဖေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဆက်စပ်ဌာနများက ပါ လိုအပ်သည့် ထောက်ခံချက်များပါဝင်ဆောင် ရွက်နိုင်ခြင်း၊ USAID အကူအညီဖြင့် စတင် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလ အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ။)
MACCS စနစ်အား အပြည့်အဝ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ကြာမြင့်ချိန်ကို လျော့ချပေးခြင်း ကာလရှည် MACCS စနစ်အား ရန်ကုန်နှင့် မြဝတီ ကုန်သွယ် ရေးစခန်းများတွင် တိုးချဲ့လိုက်သည့် အတွက် ကြောင့် ကုန်သွယ်မှုတွင် မလိုလားအပ်သော ကြာမြင့်ချိန်များအား လျော့ချ ပေးနိုင်သည့် အပြင် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက် စာရင်းများအား ယုံကြည် စိတ်ချစွာ သိမ်းဆည်း နိုင်ခြင်းနှင့် ပို့ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များ အခွန်အခ များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်တိကျမှုရှိစေခြင်း
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်နှင့်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေး သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပိုမို လွယ်ကူရိုးရှင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ကာလရှည် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲ
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစနစ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ပိုးမွှား ကင်း ရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက် Risk Categorization System အား ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ကာလရှည် Customs နှင့် အခြားသော အစိုးရ ဆိုင်ရာဆက်စပ်ဌာနများသည် MACCS စနစ်နှင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ထားမှု ရှိသော်လည်း ပိုးမွှား ကင်းရှင်း ကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ် ပေးခြင်း ဖြစ်စဉ်အတွက် Risk Categorization System အား ယနေ့ အထိအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမ ရှိသေးပါ၊ နိုင်ငံ ပြတင်းပေါက် စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ပြီး နောက်တွင် NSWSC မှ အခြားသော အစိုးရဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ဌာနများနှင့် Risk Categorization System အား အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက် ညှိနှိုင်းမှု များ ပြုလုပ်သွားရန်
လက်ရှိ Sea customs Act နှင့် Land Customs အစား Customs law  အသစ်(မူကြမ်း) အား ရေးဆွဲခြင်း ကာလရှည် Customs law အသစ်အား မူကြမ်း ရေးဆွဲလျက် ရှိနေသည်။
ပြည့်စုံသောကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဉပဒေအားပြဌာန်းသတ်မှတ်ခြင်း ကာလရှည် စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနမှ Trade Law (မူကြမ်း)အား ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသောဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခဲပြီး တခြား သော Stakeholders များနှင့်လည်း ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေလတွင် (မူကြမ်း) အား ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်။
National Single Window အား အကောင်အထည် ဖော်သွား နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း ကာလရှည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ National Single Window အား ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကူ အညီဖြင့် ရေးဆွဲလျက်ရှိပါသည်။ Single Window အပြည့်အဝ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက် ပြီးပါက လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်အထည်ဖော် ပြီးစီးမှုများ အစိုးရပြည်နယ်အဆင့် သို့ ဆက်လက်တင်ပြသွားရန် ရည်ရွယ် ထားသည်။
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရေး သဘောတူညီချက်  (WTO Trade Facilitation Agreement)  အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှုအား ညှိနှိုင်းဆောင် ရွက်၍ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ကာလရှည် Categories A, B and C ကို ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့သို့အကြောင်းကြား ထားပြီးဖြစ်ပြီး Categories B and C အတွက်ညွှန်ပြသည့်ရက်စွဲအား အမျိုး သား ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့ စေရေး ကော်မတီ (NTFC) ၏ တတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင်ဆက်လက်အတည်ပြုလုပ် ဆောင် သွားမည် ဖြစ်သည်။

 

Lead Person

Director General of the Department of Trade, Ministry of Commerce,

U Minn Minn

Our Partners

Enter your email address below to receive latest news from Myanmar Doing Business.